ဗြီအုိေအျမန္မာပုိင္းမွ မလႊင့္ထုတ္ခဲ့သည့္ အဆုိေတာ္ မြန္းေအာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးဗြီအုိေအျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္က ေအာက္တုိဘာလ (၆) ရက္ေန႔မွာ အဆုိေတာ္ မြန္းေအာင္ကုိ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မလႊင့္ထုတ္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴး အသံဖုိင္။

အဆုိေတာ္ မြန္းေအာင္က ၂၀၁၅ ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲ၊ တပ္မေတာ္မွ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ကခ်စ္ ခရစ္ယာန္ ဆရာႏွစ္ဦးကုိ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအေပၚ ဆင္ႏြဲေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ၏ အတုအေယာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီး အသတ္ခံရမႈမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေအာက္ပါ အသံဖုိင္တြင္ နားဆင္ႏုိင္ပါၿပီ။
0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.