Långsamt folkmord pågår i Burma

Demokratiförespråkaren och Buddisten Maung Zarni på Oslokonferensen, som han anordnat för att stoppa Burmas förföljelse av Rohingyas.

Människor som tillhör den muslimska folkgruppen Rohingyas på flykt från Burma i undermåliga båtar har uppmärksammats i media på den senaste tiden. Ofta avvisas de av kringliggande länder eller mördas av människosmugglare. Folkgruppen är enligt FN en av världens mest utsatta - men varför de flyr hör vi mindre om. Experter menar att det pågår ett långsamt folkmord av de nära en miljon Rohinyas som lever i norra Burma. Reportage av Lena Bejerot.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.