လူအုပ္စုႀကီး၏ ေနာက္ကြယ္ကို ရွာေဖြျခင္း

By The Voice Weekly
လူသတ္ရမလား သတ္ရဲသည္။ မီး႐ိႈ႕ရမလား ႐ိႈ႕ရဲသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံကုန္ဟစ္ၿပီး လူထုကို ရန္တိုက္ရမလား တိုက္ဝံ့သည္။ သူတို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ရဲတင္းလြန္းၾကသနည္း။ ထုိေသရဲ တိုက္ရဲေသာ လက္ကိုင္တုတ္ လူတစ္စု၏ ေနာက္တြင္ မည္သူရွိသနည္း။

ထိုအေျဖကို ရခိုင္၊ နတ္တလင္း၊ ဥကၠံ၊ လား႐ိႈး၊ မိတၳီလာတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရးအသုံးခ် အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ၿပီးကတည္းက သိလိုေနၾကသည္။ မႏၲေလး ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ ျပည္သူမ်ား သိလိုစိတ္ ပိုျပင္းျပလာေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

“ဒီအကြက္ႀကီးက ႐ိုးေနတဲ့ အကြက္ႀကီးပဲ။ ဒါဖန္တီးမႈ၊ လုပ္ႀကံမႈ၊ ဘာသာေရးကို ခုတုံးလုပ္ အေရာင္ျပၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈ” ဟု မိန္႔ဆိုလာသူက အမရပူရၿမဳိ႕ ဂႏၶာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ ဘဝအလင္း ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ ျဖစ္သည္။
0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.